Termeni și Condiții

Prezentele termeni și condiții reprezintă contractul între utilizatori și imobilewell.ro

Prezenta convenție privind “Termenii și condițiile de utilizare al paginii de web imobilewell.ro (denumită în continuare “Convenția”), stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa pagina de internet imobilewell.ro (denumit în continuare “imobilewell.ro”) ori poate utiliza în orice mod serviciul oferit de imobilewell.ro (denumit în continuare “Serviciul”), și are valoarea unei convenții încheiate între S.C. Real Cash Flow S.R.L. (denumit în continuare “furnizorul”), în calitatea sa de proprietar și administrator al paginii de internet și de furnizor al serviciului, și orice persoană care vizitează ori accesează pagina de internet sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv Serviciul (denumit în continuare “Utilizatorul”).

Neacceptarea acestei Convenții ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obliga ia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea paginii de internet ori utilizarea în orice mod a Serviciului.

Drepturile de autor și materialele accesibile pe pagina de internet imobilewell.ro

Conținutul și elementele de grafice ale paginii de internet, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, imaginile, elementele audio-vizuale, precum și sursele tehnice ale tuturor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe pagina de internet, prin newslettere, publicații social media etc, ) aparțin administratorului paginii de internet imobilewell.ro și reprezintă conținutul paginii de internet.

Conținutul paginii de internet, indiferent de zona în care se află pe site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Imobile Well. Astfel este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestei pagini de internet sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, fără consimțământul dat în scris de către titularul imobilewell.ro.

Accesarea paginii de internet imobilewell.ro și utilizarea serviciului

Pentru a accesa pagina de internet și pentru a utiliza Serviciul oferit de către imobilewell.ro nu este necesară înregistrarea utilizatorilor pe pagina de internet. Utilizatorul care accesează pagina de internet va putea căuta printre imobilele oferite către închiriere, vânzare prin intermediul imobilewell.ro conform categoriilor prezentate pe pagina de internet, respectiv apartamente, case familiale, casă de vacanță, terenuri, birouri, spații comerciale, spații industriale, terenuri agricole și păduri în localitățile unde Imobile Well își desfășoară activitatea de agenție imobiliară.

Limita răspunderii

Informațiile prezentate pe pagina de internet imobilewell.ro sunt informații orientative și sunt prezentate conform principiului “așa cum sunt” adică așa cum au fost obținute de la utilizatorii Serviciului Imobile Well, iar imaginile, materialele audio-vizuale reflectă starea în care imobilele prezentate pe pagina de internet au fost prezentate către Imobile Well de proprietarii imobilelor, sau de acele persoane care utilizează Serviciul Imobile Well.

Astfel, Imobile Well face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea informațiilor și a imaginilor, materialelor publicate pe pagina de internet și de a păstra încrederea în pagina de internet, va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil, dar nu își asumă răspunderea și nu garantează implicit și expres pentru conținutul și informațiile de pe pagina de internet în măsura în care aceasta au fost puse la dispoziția Imobile Well de către utilizatorii Serviciului în mod direct sau indirect.

Imobile Well nu este responsabil pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor obținute de la Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii paginii de internet sunt de acord să exonereze de răspundere pe Imobile Well pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase al paginii de internet.

Pentru caz de forţă majoră, Imobile Well şi/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele şi reprezentanții săi, este exonerat total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Imobile Well, lipsa funcţionării conexiunii la internet, lipsa funcţionării conexiunilor de telefon, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele paginii de internet, erorile de operare, greva, etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze şi să asigure pe Imobile Well şi/sau pe operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi de şi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaţilor), cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciului Imobile Well sau orice alt aspect relaţionat Serviciului Imobile Well.

Nota de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal

Citește despre Politica de Confidențialitate aici.

Legea aplicabilă. Soluţionarea litigiilor

Drepturile şi obligaţiile Utilizatorilor paginii de internet imobilewell.ro, prevăzute de prezenta Convenţie, precum şi toate efectele juridice pe care le produce Convenţia vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Convenţia va fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de către instanţa judecătorească română competentă aflată în raza teritorială al sediului titularului imobilewell.ro

Modificarea prezentei convenţii

Imobile Well are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Convenţie sau Convenţia în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. În cazul în care Imobile Well îşi va modifica politica de confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal va anunţa pe Utilizatori conform legislaţiei în vigoare.

Compare listings

Comparaţie